Üretim Süreçleri

Üretim Süreçleri 1. Aşama (Araştırma / Planlama / Tasarım):

Üretime başlamadan önce ihtiyacın tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için gerekli verilerin toplanması ve teknik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen verilere göre rutin ve özel testlerin biçimlendirilmesi bu verilere göre yapılır. Tüm verilerin toplanmasından sonra üretim zamanı ve aşamaları belirlenir. Ürün buna göre önce tasarıma ve üretim planlarına dahil edilir.

Üretim Süreçleri 2. Aşama (Teknik değişkenlerin belirlenmesi)

transformatör

Üretimde 2. Aşama genel olarak teknik değişkenlerin önceden bilinmesi ve bu değişkenlerin kontrol altında tutulması mantığına dayanır.

a-Kısa devre gerilimi:Transformatörde sekonder sargı kısa devre edildiğinde, primer sargıdan nominal akımın geçmesini sağlayan gerilime kısa devre gerilimi yani UK denir.

 

b-Kademe değişimleri:Transformatör enerjisiz durumdayken kapak üzerine yerleştirilmiş çevirme düzeneği aracılığı ile yapılmaktadır.

 

c-Bağlantı grupları:Transformatörde primer ve sekonder sargılarında kullanılan bağlantı şekilleridir.

 

d-Frekans:Transformatörde frekans sargının spir sayısı ile alakalıdır.

 

e-Aşırı gerilim :Standart veya şartnamede tanımlanmış sınır gerilim değerinin üzerinde, ışık hız seviyesinde yürüyen dalgalar şeklinde yayılan gerilimler aşırı gerilim olarak adlandırılır.

 

f-Sıcaklık artışı:Transformatörlerde, yüksek ortam sıcaklığı aşırı yük nedeniyle aşırı ısınma ve termik zorlamalar karşı sıcaklık koruma sistemiyle donatılmıştır.

 

transformatör

1-Nüve:

Bütün nüveler, her iki tarafıda yalıtılmış, soğuk çekilmiş ve kristalleri yönlendirilmiş, düşük kayıplı saclardan yapılmaktadır. Nüvenin bacak ve boyundurukları dairesel kesitli ve üst üste dizilen saclar ile elde edilir. Sacın kesme açıları 45ºdir. Silisli sacların kalınlıkları 0,23 mm; 0,27 mm ve 0,30 mm dir. Nüve montajı, boyunduruk saclarına çelik klempler ile yeterli baskı uygulanarak yapılmaktadır. Nüve montajı tamamlandığında, dik pozisyona getirilmektedir.

 

transformatör

2-Sargı seçimi ve yalıtımı:

Alçak Gerilim Sargısı: Genellikle A.G. sargısı nüveye yakın olarak yerleştirilir. Üretim sırasında yassı bakır ve alüminyum veya folyo bakır ve alüminyum malzeme kullanılır. Sargı konstrüksiyonu, kısa devre şartlarında oluşan aksiyal kuvvetlere karşı dayanmaktadır. Radyal kuvvetleri kontrol altında tutmak için, sargı yalıtımı, prespan malzemeden yapılmaktadır. 400 KVA (<= 440 V) ya kadar olan transformatör sargılarında, sargı tipi kat sargıdır. Üzerindeki güçlerde de 500 KVA (<=440 V) folyo sargıdır.

 

Yüksek Gerilim Sargısı: Prespan silindirler üzerine, emaye kaplı yuvarlak veya kâğıt kaplı yassı iletkenler ile silindirik sargı tipi olarak sarılmaktadır. Dağıtım transformatörlerinde, genellikle yüksek gerilim sargısı, kat sargıdır. Kat araları yalıtımı, yüksek kalitede elektriksel dayanıma sahip yalıtım kağıtları ile sağlanmaktadır. Böylece sargı, yıldırım darbelerine karşı gerekli direnci göstermektedir.

 

Sargı Yalıtımı: Transformatörlerde, sargı yalıtımı, yüksek kalitede yalıtım malzemeleri ile ve yağ soğutma kanalları ile sağlanmaktadır. Bunun için yalıtım malzemeleri, prespan ve kraft kağıtlarıdır. Nüve-sargı ve sargılar arası yalıtım, yağ + prespan şeklindedir.

transformatör

3-Bobin montajı:

Nüve ve sargılar, çelik U profiller ile alt ve üst boyunduruklardan baskı altına alınmışlardır. Bu klempler ile sargılar arasında da yağ kanallarına kapatmayacak şekilde prese dayanıklı baskı parçaları kullanılmaktadır.

 

4-Kurutma ve yağ doldurma işlemi:

Nüve: Bobin montajı başarıyla tamamlandıktan sonra; büyük ölçekli özel kurutma fırınlarında yüksek ısıdaki kuru hava ve vakumla kurutulur. Böylelikle sistem üzerindeki tüm bağlantılar, nüveler ve sargılar kuru ve sıcak hava ile adeta mühürlenir. Transformatörün aktif kısmı, transformatör kazanına yerleştirilir. Sistem özel transformatör yağı ile vakum altında özenle doldurulur ve sistem çalışır duruma getirilir.

 

5-Kazan ve kapak konstrüksiyonu:

Dağıtım Transformatörlerinde kazan – kapak:

Transformatör kazanının duvarları, çelik dalga duvarlarla imal edilirler. Dalga duvar sacının kalınlığı, 1.25mm veya 1.50 mm’dir. Kazan yağ boşaltma vanası ve tekerlek taşıyıcı düzeni, alt tarafa yerleşmiştir. Tekerlekler, transformatör, her iki yönde yürütülebilmesi için 90º dönebilir şekildedir. Kazan montajı tamamlandıktan sonra, kazan kaynaklarına sızdırmazlık testi uygulanır.

Kapak, kazanın üst çerçevesine çelik cıvata, somun, rondela ve kapak contası ile monte edilir.

Kapağın üzerinde AG ve YG Buşingleri, yağ genleşme deposu, termometre cebi, yağ doldurma boruları, vanaları gibi sistemler bulunmaktadır. Boşta kademe değiştiricide kapağın üzerindedir. Manyetik yağ seviye göstergesi, yağ genleşme deposuna flanş, saplama, somun ve cıvata ile montajlıdır. Hermetik transformatörlerde de istenildiğinde yağ seviye göstergesi kapak üzerine takılır.

 

Güç Transformatörlerinde kazan – kapak:

Kazan ve kapak sıcak haddelenmiş çelik sac plakalardan yapılır. Kazan, 1 bar iç basınca ve vakuma dayanacak şekilde üretimi yapılır. Kazan ve kapak üretiminde yapılan kaynaklarda sızdırmazlık testi, sıvı penetran ve iç basınç uygulaması ile yapılmaktadır. Bu yolla yüzey temizliklerinden önce, kaynak dikişlerinde sızdırmazlık açısından, zayıf noktaları tespit edilip giderilmektedir. Flanşlı montajlarda yağ sızdırmazlığı için nitril ve neopren conta kullanılmaktadır. Kapak içinden geçen yüksek buşing akımlarında, eddy kayıplarını azaltmak amacıyla, kapağın bu kısımlarında anti-manyetik sac kullanılmaktadır.

 

6-Yüzey koruma ve boya:

Bu işlemle amaçlanan ürünün oldukça uzun yıllar her türlü doğa koşullarına dayanıklılığını artırmaktır. Her türlü tundrada ürün kesintisiz çalışmalı ve hizmet vermelidir. Bu Afrika’nın sıcak çölleri, Amazon ormanlarının en nemli koşulları ya da Sibirya’nın acımasız soğukları olabilir. Kazan, kapak ve yağ genleşme deposu yüzeyi, pas ve çeşitli kirliliklerden çelik granüllerle kumlanarak temizlenmektedir. Yüzey temizliği, İsveç hükümetinin belirlediği üretim standardına göre Sa 2 1/2 yüzey kalitesine göre yapılır. Kazan, kapak ve yağ genleşme deposu iç yüzeyleri, sıcak transformatör yağına dayanıklı boya veya vernik ile dış yüzeylerinde, epoksi bazlı, çift bileşenli boya ile boyanır. Yüzey koruma ve boyama işlemi üretim proseslerine göre değişkenlik gösterebilir. Yani havuzlarda daldırma tekniği ya da hortumlu boyaya doyurma işlemleri gibi dünyada en çok kalitesi onaylanmış sistemler kullanır.

Standart boya rengimiz, RAL 7033, standart boya kalınlığımız 140 mikrondur. Diğer boya, renk ve kalınlıkları müşteri isteğine bağlı olarak opsiyoneldir. Sıcak daldırma galvanizli kazan, kapak ve yağ genleşme deposu imalatlıda üretimimiz dahilindedir.

 

transformatör

7-Test ve kalibrasyon:

Ürünlerimiz tamamına, üretimimizin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartların öngördüğü tüm rutin testler hassasiyetle yapılmaktadır. Tip testleri ve özel testler alıcının isteğine bağlı olarak yine hassasiyetle ve detaylı olarak uygulanmaktadır. Rutin testler IEC tavsiyelerine bağlı olarak yapılır (ya da diğer imalat standartları).

 

transformatör

8-Kalite kontrol:

Transformatör üretiminde tam mamul, yarı mamul madde ve zamanlama kontrolünün ve programlamasının yapılması, sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçların detaylandırılması işimizin en önemli adımını teşkil eder. Üretim; kalite kontrol bölümümüzün standartlara uyma, kontrol ve test talimatlarıyla ulusal ve uluslararası normlara uygunluklarıyla çok aşamalı olarak yapılır. Bu prosedür ve talimatların detay bilgileri “Kalite Kontrol El Kitabı’nda müşterilerimize sunulmaktadır. Kalite kontrol işlemleri; üretimi yapan firma ve kalite kontrol eksperleri tarafından yapılmakta ve gerekli doküman ve istatistiksel verilerin tamamı detaylarıyla hazırlanmaktadır.

 

transformatör

9-Ambalaj ve lojistik:

Üretimi bitip teslim aşamasına gelen ürünler dış koşullara dayanıklı ambalajlarla alıcıya fabrikamızda ya da servis araçlarımızla yerinde teslim edilir. Ürünü teslim eden görevlilerimiz konuya hâkim ve montaj konularında gerekli hizmeti de vermektedir. Kaplan Trafo olarak üretimimizin önemli bir yüzdesini yurt dışına yapmaktayız.Ürünümüzün nizami koşullarda transfer edilmesi; yapılan anlaşmalar gereği satan veya alan kişi tarafından üstlenen bir durumda seyreder. Transfer işlemi tamamen profesyonel koşullarda gerçekleşir. Yurt dışı transfer işlemlerinde gümrük mevzuatları ve uluslararası kanun ve prensiplere eksiksiz ve koşulsuz olarak uyulur.

 

tablo